64 Muga gorputzak

Zehar #64

64 Muga gorputzak

Argitaratu berri den Zehar aldizkariaren alean, gorputzak mugetara hurbiltzen dira. Mugetan, gorputzek esateko dutena bildu dugu argitalpenean. Honako muga hauek askotarikoak dira: geografikoak, politikoak, nortasunezkoak, haragizkoak, pixelezkoak, paperezkoak, mugimenduzko mugak.

Mugetan gorputzak modu ezberdinetan gorpuzten dira. Horrela, aniztasun honen berri emateko asmotan argitaratu da honako ale hau.

Ale honetan honako egile hauen ekarpenak bildu dira: Titus Matiyane, Elke Zobl, Itziar Ziga, Remedios Zafra, Gabriel Villota Toyos, Beatriz Preciado, Encarnación Gutierrez Rodríguez, Marina Grzinic, Alice Chauchat & Frédéric Gies eta Iban Ayesta. Bakoitzak bere iritzi eta bizipenak oinarri hartuta eskaini du muga gorputzen inguruan duen ikuspegia.


ZEHAR_64_EU.pdf — PDF document, 6442Kb

Titus Matiyane

Cities of the World

From the book Cities of the World, edited by 010 Publishers, Rotterdam 2007.


TITUS.pdf — PDF document, 716Kb

Elke Zobl

EGUNEROKO PRAKTIKA FEMINISTEN SARE TRANSNAZIONALAK

Helduek zuzendutako gure paisaia mediatiko globalizatu eta zentralizatuan era kritiko edo politikoan pentsatzen duen jendeak -eta bereziki neskek eta emakume gazteek- non adieraz ditzake bere iritziak zentsuratuak edo barregarri utziak izan gabe? Geure burua feminista gisa definitzen dugunok, giro eta testuinguru desberdinetatik gatozenok, non sor ditzakegu geure espazio eta irudikapenak?

Kontu hauek hartu dute nire denbora azken hamarkadan. Irmo sinesten dut «praxi» kontzeptuan, alegia, teoriaren eta ikerketa, aktibismo eta ekintza politikoaren arteko elkarrekiko erlazioa. Horrenbestez, aktibo jardun dut artista, artxibatzaile, ekintzaile eta ikertzaile gisa, eta horregatik baseko feminismo transnazional anti-arrazista eta antikapitalistetan dudan sinesmena rol horiek guztiak zeharkatzen dituen hari gorria da. Feminismoa ulertzen dut ez bakarrik zeregin teoriko eta mugimendu sozial garrantzitsu moduan, baita mugak gainditzen dituen praktika ez hierarkikoa, prozesura bideratu, partehartzaile eta kolaborazioko moduan ere.

 


ZOBL_EU.pdf — PDF document, 246Kb

Itziar Ziga

PUTOK ZERGATIK OIHU EGITEN DUGU?

Joan den abuztuko edozein eguerdi itogarritan, TV3en goizeko programan, eztabaidatzen ari dira prostituzioa ezeztatu behar den edo ez. (Behin eta berriz izutzen nau argitaratutako iritzi publikoan azken urteotan debeku kontuetan gertatu den koska bat gehiago estutzeak, milurtearen amaierak antza denez emeki-emeki eraman behar gintuenean truke ekonomiko/sexualaren lan-erregulaziora, okerrenera jota ere). Platoan sexu langile bat dago eta beste bi emakume, eta ezin dut ulertu egoerarekin eurek duten zerikusia. Bi andreek ez diote hitz egiten uzten Cristinari, telesaiora gonbidatu duten putari. Nire haserreak hainbeste areagotu du inguruko bero sapa, non telebistari soinua kentzea erabaki baitut.


ZIGA_EU.pdf — PDF document, 137Kb

Remedios Zafra

-.).ˆ(gorputzak)-konektatu-egin-desegin

Lasaituaz, umiliazioz, izu-ikaraz, ulertu zuen bera ere itxura bat zela, beste norbait ari zela bera amesten.
 J. L. Borges

Ez dira erabat gureak. Zuek asko zaindu, elikatu, makillatu, osatu, laztandu, musukatu, pornografiatu eta gainerako guztia egin arren, gorputzak gureak dira, baina ez dira erabat gureak.Eta hor historia politika bilakatzen da.

Judith Butlerrek gizakiaz egindako deskribapen iradokitzaile batean dioenez, «lehenik eta behin besteari entregatuak» gara1, norbanakotzea baino lehenagotik ere beste batek aurredefinitzen gaitu, eta horren ondorioz iristen gara «gure gorputzen zaurgarritasunera». Aurredefinituak geratzen gara, gizarteak guregandik espero duena sinbolikoki egiaztatzeko modua den aldetik gorputzari dagokionez: organismo bat, irudi bat, sexu bat, adin bat, aurpegi2 bat, genero bat, diskurtso bat... Baina horrek
ekartzen du nola izatearen irentzea hala «sostengu fisiko sozial» bat3. Levinasentzat4, ez besteari aurre hartzeak, bestea topatzeak baizik instalatzen du aldi berean norberarengan bestearen erantzukizun bat (eraikuntza bat besterengan), halako moldez, non subjektuak bestearen erantzukizuna baitu bere existentziaz kontzientea izan aurretik ere.


ZAFRA_EU.pdf — PDF document, 59Kb

Gabriel Villota Toyos

Dantzan ari den gorputzaren egia (filmatuaren) bila

(Lau begirada lau dantza-filmetan)

1. Isadoraren beldurra eta Annabelleren irribarrea
Dirudienez, Isadora Duncan beldur zen dantzan filmatuko ote zuten. Honen beldurra, dena den, ez zen izango antzinako herri batzuek erakusten zuten beldurra, arbasoengandik jasotako hura; izan ere, diotenez, antropologoak edo esploratzaileak argazki-kamera erakusten zuelarik, honek arima kenduko ote zien beldur ziren jende haiek. Onartu egin behar dugu, baina, Duncanen beldur honetan bazela, era berean, osagai irrazional bat, nahiz itxura batean logikoak ziren argudioak zituen oinarri,
artea irudietan desegoki isla zitekeela eta, ondorioz, obra gaizki uler zitekeela eta. Hauxe izango dugu, bada, bere garaian oso pertsonaia ospetsua izan arren, eta ordurako zinematografoaren
artea hasita bazegoen ere era guztietako ekitaldiak eta pertsonaia ospetsuak erretratatzen, haren dantzaren film-erregistrorik ez egotearen arrazoia (ez baitago, behintzat, dantzaria hura dela erabat ziurtatzeko modukorik).


VILLOTA_EU.pdf — PDF document, 161Kb

Beatriz Preciado

MUSEOA, HIRI ZABORRA ETA PORNOGRAFIA

Artearen merkatuak pornoa nahi du, baina ez du nahi feminismotik datorrenean. Gauza bakoitza bere lekuan. Artearen munduak gogokoa du kode pornografiko birziklatuen nahastura, horiek beren kritika sozialaren funtziotik bereizirik daudenean eta hondar estetiko soil gisa existitzen direnean. Barbicanek gogokoa du Jeff Koons eta barrabilak (ilea eta guzti) arte dira, baldin eta gizonezko ospetsuek ongi marraztuak badira. Daniel Edwardsek zizelkaturiko Paris Hiltonen biluzta- sunak gainditu egiten du bereziki pornografi aren mundu narrasa eta barruki puska batzuek indartu egiten dute YBAsen transgresioa beti. Ez diogu gehiegi eskatuko artearen mendebaldeko historiografi ari, azkeneko urteetan nahikoa izan baitu hainbat sexu, arraza eta kultura gutxiengoren esku hartze kritikoei egokitzearekin. Izan genituen Warhol, Mappelthorpe eta Journiac (zeinak, bidenabar esateko, bazekien barrabilak marrazten ere). Zuhur izan gaitezen epistemologiaren aldetik eta eraman handikoak etikaren aldetik, edo dena pikutara botako dugu.


PRECIADO_EU.pdf — PDF document, 200Kb

Encarnación Gutiérrez Rodríguez

Lost in Translation Itzulpen transkulturala eta jakintzaren deskolonizazioa

www.translate.eipcp.net-en argitaratutako artikulua

Isabel Canterok itzulia

Encarnación:
Hemen bizi diren espainiarrek ez dute 1990eko hamarkadaz geroztik arrazakeria hori jasaten, baina garai hartan (1970eko hamarkadaz ari naiz): «A, atzerritarren alaba zara, usain txarra duzu, baratxuri usaina duzu, eta irain egiten gintuzten beti, irakasle batzuek arbuiatu egiten ziguten alemaneraz hitz egiten ez genuelako, hau da, arrazakeria moduko bat bazegoen... eta horrek helduaroraino markatzen zaitu. Zeren herrialde batean bizi baitzara eta nahiago zenuke hor ez egotea, gurasoekin baitzaude eta hori desberdina da, ez baitzara gizarteko partaide eta lehen (Espainian) bai, lehen gizarteko partaide zinen».
Carla:
Barkatu, norberaren herrialdean ere horixe bera gertatzen da, beste kultura bat badugu, gauza bera gertatzen da, niri ere gertatu zait eta. Ni beste kultura batekoa naiz, eta nik beste hizkuntza bat hitz egiten nuen. Amak beste hizkuntza bat hitz egiten zuen, eta nik ere bere hizkuntza hitz egiten nuen. Eskolan hasi nintzenean, amaren hizkuntza hitz egiten nuen, eta eskolan, sei urterekin, gaztelaniaz ikasi nuen, nik ez bainekien gaztelaniaz; baina, esan dizudan bezala, hori ez da gertatzen herrialdea beste bat delako, askotan norberaren herrialdean bertan ere gertatzen da eta.
Dani:
Latinoamerikan, orokorrean, horixe gertatzen da, oso ageriko arrazakeria dago indigenen aurka eta beltzen aurka.

GUTIERREZ_EU.pdf — PDF document, 400Kb

Marina Grzinić

Hezurmamitze prozesuak mugetan: Tanja Ostojić eta gutxieneko diferentzia

90eko hamarkadan argazki bat egin zen, Black Square on White [Lauki beltza hondo zuriaren aurrean] izenekoa; Tanja Ostojić performerraren ile pubikoa agertzen zen bertan, «Malevich» lauki baten forman orraztua (lauki beltz bat plano zuri baten erdian) eta haren larruazal zuriarekin, Venusen mendiarekin, kontrastean moldatua.

Kazimir Malevichen Lauki beltza joan den mendeko arte errusiarraren sorkari ospetsuenetako bat da. Lehen Lauki beltza 1915ean margotu zen, eta bihurgune baten hasiera ekarri zuen errusiar abangoardiaren garapenean. Hondo zuri baten aurreko Lauki beltza sinbolo bilakatu zen, arte suprematistaren sistemaren oinarrizko osagai, urrats bat arte berrirantz. Laukia oinarrizko formetako bat izanik, lan kolektiboaren ideia, Malevichentzat garrantzi itzelekoa zena, hezurmamitzen zuen.


GRZINIC_EU_ES.pdf — PDF document, 256Kb

Alice Chauchat

The Breast Piece (praticable) inguruan

Testu honetan 2007an biek elkarrekin sinatutako eta Alice interpretatzen ari den pieza baterako -The Breast Piece (praticable)- egin genuen lanari atzera begirada bat proposatzen dugu. Pieza bularretan eta emakume gorputzaren irudikapenetan zentratzen da. Lehenengo eta behin azalduko dugu zerk bultzatu gintuen lan hura egitera, baita zerk bultzatu gintuen hartan elkarrekin lan egitera ere. Ondoren piezan erabilitako lan prozesuaz, erabili genituen lan-metodoen bitartez lortutako emaitzaz eta egin genuenaren funtsean dagoen gorputzaren inguruko diskurtsoaz mintzatuko gara.


CHAUCHAT_EU.pdf — PDF document, 140Kb

Iban Ayesta

Gorputz uhinak: erraietatik jariotako idazketak

Intelligence in chains loses in lucidity what it gains in intensity. The only logic known to Sade was the logic of his feelings (Albert Camus, 1956: 36).

Gorputzaren bizitza ezezaguna Munduan, mendebaldea esaten zaion inguru honetan, gizakiak eginak ditu hainbat katedral, guda eta obra eder. Urtetan altxatutako kapitaletan ere izan dira hainbat burutazio eta okurrentzia. Gorputzaz zer edo zer esatekotan, aipa daiteke hiri horien baitan sortutako ideiek ez dutela batere maite izan; beraz, burujorran aritzeko edo zerbait egiteko trabatzat dute. Horregatik zaila egiten da gorputzaren gainean jardutea esanahi eta irudietara jo gabe. Alde batetik, gorputza indarrez beteta dago, edozer jar dezake martxan, baina beste aldetik, agindu dezaten ere zain badago. Gizartea arakatzen ibili direnek gehienetan gorputza eta gogoa, natura eta kultura, beti aparte ikusi dituzte. Ez da harritzekoa haragiaren bizitza oraindik itsaso ilun bat izatea. Apenas sortu da teoriarik horren inguruan. Hala ere, egon badago bestela aritu denik. Deleuze, Nietzsche eta Spinozak gorputza eta burutazioak uztartuta jorratu dituzte.

... the body is no longer the obstacle that separates thought from itself, that which it has to overcome to reach thinking. It is on the contrary that which it plunges into or must plunge into, in order to reach the unthought, that is life. Not that the body thinks, but, obstinate and stubborn, it forces us to think, and forces us to think what is concealed from thought, life.
(Deleuze and Guattari 1987:189)

AYESTA_EU.pdf — PDF document, 182Kb
Dokumentu Akzioak