VI Ontologia kongresua
- 2004/10/06 12:00 am - 12:00 am | Arteleku eta Txillida-leku

VI Ontologia kongresua

Parte-hartzaileak

Koordinazioa: Euskal Herriko Unibertsitatea. Filosofia departamentua

1993. urtean lehenengo edizioa egin zenetik, Ontologiaren Nazioarteko Batzarrak (ONB), oinarrizko filosofiaren funtsezko galderen inguruko arazoaren egoera ezartzeko helburua izan du, gaur egungo hausnarketaren argitan aztertuta. Hori dela eta, bere Nazioarteko Batzorde Zientifiko Iraunkorrean, filosofoez gain, zientzia eta arte garaikideen ordezkari bikainak ageri dira.
2002ko urrian egindako V. edizioan, bizidunen kontzeptuari heldu zitzaion, eta ikuspegi historikoa alde batera inoiz utzi gabe, berriro ere, gaur egungo eztabaida liluragarrietatik aztertu zen. Biologiak diziplina arkitektonikoaren eginkizuna izan zuen, baina honako hauetatik etorritako fokatzeen bidez aberastu egin zen, alegia, hizkuntzalaritzatik, semiotikatik, psikologiatik, kimikatik, fisikatik beratik, eta, jakina, Kant-en ordenako galdera erradikal baten ikuspegitik ulertutako etika eta estetikatik (ba al da gizakia bizidunen artean modu transzendentalean bereizten duen xede helmugarik, ala ez?) etorritakoen bidez.

ONB-ren VI. edizioaren helburuak aurrekoan hasitako hausnarketari jarraipena eman dio, baina, hala ere, biologiaren eta hizkuntzalaritzaren arteko lotunean arazoen kontsiderazioranzko jauzi bat eman du. Izan ere, gure garaiari argitzea egokitzen zaion gai zientifiko zorrotzen artean, honako hau dugu, jakina, alegia, ba al da gizakiak bereizten dituen eta halako berezitasunik duen zantzurik, hain zuzen ere, gizakien eta gainontzeko izakien (mineral edo landareak, baina, baita ere txoriak edo txinpantzeak ere) artean momentuz zeharka ezinekotzat jo daitekeen muga bat sortzen duenik?

Jakina, gure espeziearen goitik beherako bereizketaren uste osoa oso sustraituta dago, espezieaz hitz egitean homo sapiens adierazpidearen kritikarik gabeko onarpenak adierazten duenez. Gure garaiaren xedea uste oso hori oinarri zorrotz baten gainean finkatzea litzateke, agian ikerkuntza biologian mugatu gabe, baina, jakina, biologian sakonki ainguratuta. Eginkizuna zail ageri zaigu. Ezagutzarako ahalmena aldi berean barneratzeko gai (gizaki guztiak) eta muga garbia sortzeko gai (gizakiak besterik ez) den legitimatze biologiko bat aurkitzea problematikoa da, gutxienez.

Lengoaiak giza espeziea hierarkikoki legitimatze handiagoz bereiz al lezake? Ezagutzak berez hitzari legokiokeen tokia lapurtuko zukeen, soilik? Gure izaera adierazteko, sapiens baino egokiagoa loquens ezaugarria izango al litzateke? Zalantzarik gabe, erantzuna, batez ere, lengoaiatzat ulertzen denaren pean dago.

Hizkuntza ahalmenaren arabera planteatuta, eta ez, oro har, ahalmen gnoseologikoaren arabera, lehen aipatzen genuen giza berezitasunaren gaia honela laburbil daiteke, alegia, egia al da haur batek hizketan ikasten duenean, inork erakutsi ez dion gramatika bat aplikatzen duela, ala ez? Eta, horrela bada, egia al da dohain horrek oinarri genetikoa duela, ala ez?

iCal
Dokumentu Akzioak